Osoby_s_potenciálnym_ohrozením_zdravia_chytľavými_chorobami_(MKCH-10)